Chi Phí Du Học Thái Lan

Archives:

chi phí du học thái lan, Chi phí sinh hoạt gồm: thuê nhà ở, điện thoại, điện, nước, tài liệu học tập, tiền ăn tổng cộng 1 nam khoảng 204.000 đến 260.000 Baht tuỳ theo nhu cầu của bạn.

http://www.oecglobal.com.vn/du-hoc/du-hoc-thai-lan/chi-phi-du-hoc-thai-lan